St John's Co-Cathedral

Liturgical Celebrations on the Solemnity of the Birth of St John the Baptist

On Saturday and Sunday, 25th and 26th June, we celebrate the Solemnity of the Birth of St John the Baptist, Principal Patron of the Order of Malta and of this Co-Cathedral.

On Satudray 25 June, at 5.00 pm we will have the Solemn Vespers starting from the Oratory, with His Grace the Archbishop carrying the Relic of St John. Then at 5.45pm His Grace the Archbishop will celebrate Solemn Mass.

On Sunday 26 June, we will start the day with Mass at 7.45 am.

Then at 8.30 am we will have the Office of Readings and Lauds.

At 9.30 am, His Grace the Archbishop will Celebrate Solemn Pontifical High Mass with the members of the Metropolitan Cathedral Chapter. The resident Choir under the direction of Mro Christopher Muscat will deliver the Missa Pontificalis Secunda by Lorenzo Perosi.

At 11.00 am, in the Oratory we will have the Investiture of the Knights and Dames of the Sovereign and Military Order of Malta (SMOM).

As is usual on Sundays, we will have the 11.30 am and 5.45 pm Mass.

 

The Reverend Monsignor Paul Carmel Vella
Rector of St John’s Co-Cathedral

 

 

MT

Is-Sibt 25 u nhar il-Ħadd 26 ta’ Ġunju ser niċċelebraw is-Solennita’ tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista, Protettur prinċipali tal-Ordni ta’ Malta u ta’ dan il-Konkatidral.

Is-Sibt, fil-Ħamsa ta’ filgħaxija, ikollna t-Translazzjoni u l-Għasar Solenni, immexxijja mill-Eċċellenza Tiegħu Monsinjur Arċisqof.

Imbagħad fis-5.00 pm, Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Solenni ta’ lejlet il-Festa.

Nhar il-Ħadd, 26 ta’ Ġunju, jum is-Solennita’ ikollna Quddiesa fit-7.45 am.

Fit-8.30 am ikollna, bħal kull nhar ta’ Ħadd, l-Uffiċċju tal-Qari u l-Lawdi u fid-9.30 am Monsinjur Arċisqof jiċċelebra l-Quddiesa Pontifikali tas-Solennita’, flimkien mal-membri tal-Kapitlu Metropolitan. Il-Kor taħt it-tmexxija ta’ Mro. Christopher Muscat ser jesegwixxi il-Quddiesa Pontificalis Secunda ta’ Lorenzo Perosi.

Fil-11.00 am, fl-Oratorju ta’ Qtugħ ir-Ras ta’ San Ġwann Battista, ikollna l-Investitura tal-Kavallieri u Dami tal-Ordni Sovran Militari ta’ Malta (SMOM).

Fil-11.30am ikollna l-Quddiesa kif ukoll fis-5.45 pm ikollna l-Quddiesa ta’ filgħaxija.

 

Reverendu Monsinjur Paul Carmel Vella
Rettur tal-Konkatidral ta’ San Ġwann

ST JOHN’S CO-CATHEDRAL
VISITOR OPENING HOURS
Monday to Saturday:
09.00 hrs to 16.45 hrs
(last entry at 16.15 hrs)
Closed on Sundays and Public Holidays
ENTRANCE FEES
Adults €15
Seniors €12
Students €12
Children Free under 12 years of age (when accompanied by an adult)
ECCLESIASTICAL SERVICES
Monday to Friday:
08.30 hrs
Saturdays:
08.30 hrs / 17.45 hrs
Sundays and Feast Days:
7:45 hrs / 9:15 hrs / 11:30 hrs / 17:45 hrs