EN

New Council of The St John’s Co-Cathedral Foundation The Council of The St John’s Co-Cathedral Foundation for the years 2019-2020 is now composed of Mr Wilfrid Buttigieg, President of the Council (centre), and (from left) Dr Philip Farrugia Randon, Mgr Louis Camilleri, Dr Ray Bondin and Mgr Victor Zammit McKeon, together with new Council member Mgr Prof. Emanuel Agius. Mr Joe Gerada (far right) is the Council Secretary. The members of St John’s Co-Cathedral Foundation are responsible for this international treasure. The Foundation administers the church and museum in order to ensure its effective conservation and management as a historic and architectural monument, as well as a sacred place of worship.

 

MT

Kunsill Ġdid tal-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta’ San Ġwann Il-Kunsill il-ġdid tal-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta’ San Ġwann għas-sena bejn l-2019 u l-2020 jilqa’ fih lis-Sur Wilfrid Buttigieg, President tal-Fondazzjoni (ċentru), u (mix-xellug) lil Dr Philip Farrugia Randon, Monsinjur Louis Camilleri, Dr Ray Bondin, u Monsinjur Victor Zammit McKeon, li magħhom ingħaqad ukoll Monsinjur Prof. Emanuel Agius, bħala membru ġdid tal-Kunsill. Is-Sur Joe Gerada (fuq il-Lemin) huwa s-Segretarju tal-Kunsill. Il-membri tal-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta’ San Ġwann huma responsabbli ta’ dan it-teżor internazzjonali. Il-Fondazzjoni tamministra l-knisja u l-mużew sabiex tassigura l-konservazzjoni u t-tmexxija effettiva ta’ dan il-monument storiku u arkitettoniku, kif ukoll bħala post ta’ qima.