Nixtiequ nfakkru li għal Settembru u Ottubru il-ħinijiet tal-Quddies tas-Sibt u l-Ħadd filgħaxija huwa fis-6.00 p.m.
Għax-xahar ta’ Novembru il-Quddies tas-Sibt u l-Ħadd terġa tibda issir fil-5.30 p.m.
Matul ix-xahar ta’ Settembru il-Quddies tal-Ħadd f’nofsinhar mhux qed issir, imma terġa ssir minn nhar il-Ħadd 7 ta’ Ottubru.

Nhar l-Erbgħa 29 ta’ Awwissu, fit-8.15 a.m. issir Quddiesa Kommemorattiva fil-Festa tal-Qtugħ ir-Ras ta San Ġwann il-Battista.
Nhar il-Ġimgħa 7 ta’ Settembru, lejliet il-Festa tal-Vitorja, il-Quddiesa tat-8:30 a.m. tkun De Requiem.
Nhar is-Sibt 8 ta’ Settembru, fil-Festa tat-Twelid tal-Beata Verġni Marija, Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fid-9.15 a.m.


We would like to remind, that during September and October the evening Mass on Saturdays and Sundays will start at 6.00 p.m.
For the month of November, the evening Mass on Saturdays and Sundays will revert back to 5.30 p.m.
During the month of September, the noon Mass on Sunday will not be said, but it will once again be celebrated from Sunday 7 October.

On Wednesday 29 August, at 8.15 a.m. a Commemorative Mass will be celebrated on the Feast of the Beheading of St John the Baptist.
Friday 7 September, on the eve of the Feast of Our Lady of Victories, a De Requiem Mass will be celebrated at 8.30 a.m.
On Saturday 8 September, Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary, Archbishop Charles J. Scicluna will celebrate a Pontifical Mass at 9:15 a.m.

Mgr Victor Zammit McKeon
Pro-Rector – St John’s Co-Cathedral

 

Share this...