Aby zadbać o odpowiednią ochronę konkatedry św. Jana i zarządzanie kompleksem, Fundacja publikuje w mediach ogłoszenia o różnego rodzaju zamówieniach oraz przetargach. Ta część strony poświęcona jest zaproszeniom do składania ofert.