Il-Mużew tal-Kon-Katidral ta’ San Ġwann    L-Estensjoni u r-Ridekorazzjoni

Il-Fondazzjoni tal-Kon-Katidral ta’ San Ġwann għandha pjanijiet għal ridekorazzjoni sħiħa u innovattiva, u l-estensjoni tal-mużew sabiex jilqa’ n-numru dejjem jikber ta’ turisti u Maltin li jixtiequ jżuruh, u speċjalment minħabba l-fatt li t-tqassim attwali tal-mużew mhux qed jesebixxi l-opri tal-arti imprezzabbli kollha fl-ambjent xieraq ta’ konservazzjoni.

Il-Fondazzjoni kienet ilha tistudja dan il-proġett għal diversi snin sabiex tkun tista’ tesebixxi l-kollezzjonijiet tagħha. Dawn jinkludu, fost oħrajn, id-disgħa u għoxrin Arazz Fjamming, il-Paramenti Sagri, il-Kollezzjoni tal-Fidda, il-Manuskritti Korali, u l-‘Cappella Ardente’. Hemm ippjanat ukoll Ċentru ddedikat għal Caravaggio li se jiffoka fuq il-ħajja u x-xogħlijiet tal-aktar artist ċelebri tal-perjodu Barokk, li l-aktar pittura prestiġjuża tiegħu, Il-Qtugħ ir-Ras ta’ San Ġwann, issebbaħ l-Oratorju.

It-titjib propost se jagħmel l-aħjar użu tal-ispazji li bħalissa huma vojta. Se jinstab post ukoll għas-serje ta’ Arazzi Fjammingi uniċi biex jinżammu kollha flimkien f’sala waħda peress li bħalissa jinstabu mxerrdin f’diversi kmamar. Se jiġi introdott wkoll dawl adattat, kontroll tal-klima, u postijiet fejn wieħed jista’ jaqra. Id-daħla ġdida u spazjuża tal-Mużew tal-Kon-Katidral ta’ San Ġwann se tipprovdi faċilitajiet aktar komdi għall-viżitaturi u aċċessibbiltà għal persuni b’diżabilità. L-estensjoni mhux se jkollha impatt dirett fuq il-knisja, u hija iddisinjata b’tali mod li tippermetti ħinijiet tal-ftuħ aktar flessibbli tal-Mużew. Għaldaqstant, il-kollezzjonijiet imprezzabbli se jkunu esebiti kif ukoll ikkonservati biex jiġu apprezzati mill-ġenerazzjonijiet li ġejjin.

L-estensjoni tal-mużew se ttejjeb l-valur kulturali tal-Belt Valletta. Dan ser jsaħħaħ il-kunċett tat-turiżmu kulturali u għaldaqstant se jikkontribwixxi favur il-kredenzjali tal-gżejjer bħala destinazzjoni li għandha ħafna x’toffri bi preżenza kulturali qawwija. Barra minn hekk, din ir-rinnovazzjoni torbot perfettament mal-unur li l-Belt Valletta ser ikollha bħala l-Kapitali Ewropea tal-Kultura fl-2018.

  • New musuem basement floor
  • New museum ground floor
  • New museum first floor
  • New museum second floor
  • All floors from Merchant Str.
New museum entrance artistic impression

Artistic impression of the entrance

Silver vault artistic impression

Artistic impression of the silver vaults

New museum tapestry chamber artistic impression

Artistic impression of the tapestry chamber

Choral books artistic impression

Artistic impression of the choral books chamber